Przetarg zarchiwizowany

Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego–obsługa bocznicy kolejowej JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – obsługa bocznicy kolejowej JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.”.

Tytuł postępowania:            Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – obsługa bocznicy kolejowej JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

Numer postępowania:        JSWL/NU/11/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     03.11.2022 godz. 9:00

Data otwarcia ofert:           03.11.2022 godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – sekretariat@remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 217

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - przetargi@remove-this.jswlogistics.pl

Termin zadawania pytań: 18.10.2022 godz. 12:00

 

Zamawiający ustanawia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); wadium należy wnieść zgodnie z Rozdz. XI Wymagań Ofertowych.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Realizację usługi outsourcingu pracowniczego – obsługa bocznicy kolejowej JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.”.