Przetarg zarchiwizowany

Sprzedaż majątku Spółki–2 (dwóch) samochodów osobowych Skoda Roomster, nr rej. SK 876RK, Volkswagen Caddy, nr rej. SK 926RK

Przetarg nieograniczony:

„Sprzedaż majątku Spółki – 2 (dwóch) samochodów osobowych:

Skoda Roomster, nr rej. SK 876RK, Volkswagen Caddy, nr rej. SK 926RK”.

 

Tytuł postępowania:            Sprzedaż majątku Spółki – 2 (dwóch) samochodów osobowych: 

Skoda Roomster, nr rej. SK 876RK, Volkswagen Caddy, nr rej. SK 926RK

Numer postępowania:        JSWL/NU/08/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     26.07.2022 godz. 09:00

Termin zadawania pytań: 19.07.2022 godz. 12:00

Data otwarcia ofert:           26.07.2022 godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 1 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 217

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż majątku Spółki – 2 (dwóch) samochodów osobowych: Skoda Roomster, nr rej. SK 876RK, Volkswagen Caddy, nr rej. SK 926RK”.