Przetarg zarchiwizowany

Zakup i bieżąca dostawa środków czystości w 2023 roku

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Zakup i bieżąca dostawa środków czystości w 2023 roku”.

Tytuł postępowania:            Zakup i bieżąca dostawa środków czystości w 2023 roku

Numer postępowania:        JSWL/NU/14/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     28.11.2022 godz. 9:00

Data otwarcia ofert:          28.11.2022 godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna nr 219

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl

Termin zadawania pytań: 21.11.2022 godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i bieżąca dostawa środków czystości w 2023 roku”.