Przetarg zarchiwizowany

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2456 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zleceniodawcę

Zaproszenie

do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2456 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zleceniodawcę”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 roku do godz. 09:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 04.03.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 12.03.2021 r. o godz. 09:15.

Inne przetargi (archiwum)

Więcej przetargów (archiwum)