Przetarg zarchiwizowany

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki JSW Logistics Sp. z o.o. na rok 2021

Zaproszenie

do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki JSW Logistics Sp. z o.o. na rok 2021

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2021 roku do godz. 09:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 05.02.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 11.02.2021 r. o godz. 09:15.

Inne przetargi (archiwum)

Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznic kolejowych dla lokalizacji

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

"Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznic kolejowych dla lokalizacji"

1) KWK Knurów-Szczygłowice Ruch…

Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych oraz maszynistów na lata 2024 i 2025

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych oraz maszynistów na lata 2024 i 2025”.

 

Tytuł postępowania:           „Doskonalenie zawodowe…

Zakup zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu 6D z odmianami wraz ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego w okresie gwarancji

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu 6D z odmianami wraz ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego w okresie gwarancji”.

Tytuł postępowania:           „Zakup zmodernizowanej lokomotywy…

Dzierżawa 3 (trzech) lokomotyw elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 5 MW każda na okres 2 lat, z opcją przedłużenia o kolejny rok

 

Naprawa P4 lokomotywy TEM2 nr 288 zgodnie z DSU Zamawiającego

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawa P4 lokomotywy TEM2 nr 288 zgodnie z DSU Zamawiającego”

Tytuł postępowania:           „Naprawy P4 lokomotywy TEM2 nr 288 zgodnie z DSU Zamawiającego”

Numer postępowania:       JSWL/HU/16/2023

Try…

Naprawa poziomu P4 – 4 szt. wagonów budowy specjalnej 418V

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawa poziomu P4 – 4 szt. wagonów budowy specjalnej 418V”.

 

 

Tytuł postępowania:           „Naprawa poziomu P4 – 4 szt. wagonów budowy specjalnej 418V”

Numer postępowania:       JSWL/HU/22/2023

Tryb…

Więcej przetargów (archiwum)