Przetarg zarchiwizowany

Dzierżawa lokomotywy manewrowej spalinowej o mocy 1200KM (T448P lub TEM2) na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dzierżawa lokomotywy manewrowej spalinowej o mocy 1200 KM (T448P lub TEM2) na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok”

 

Tytuł postępowania:          Dzierżawa lokomotywy manewrowej spalinowej o mocy 1200 KM (T448P lub TEM2) na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok

Numer postępowania:       JSWL/NU/16/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     21.12.2022 godz. 9:00

Data otwarcia ofert:           21.12.2022 godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 220

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl

Termin zadawania pytań: 14.12.2022 godz. 12:00

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dzierżawa lokomotywy manewrowej spalinowej o mocy 1200 KM (T448P lub TEM2) na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok”.