Ogłoszenie zarchiwizowane

Specjalista w Zespole Handlu i Zakupów

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista w Zespole Handlu i Zakupów
Numer referencyjny: SZHZ

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za tworzenie zapytań ofertowych i ofert handlowych, kalkulacji zakupu i sprzedaży, kontakt z kontrahentami w sprawie pozyskiwania i przedkładania ofert, przygotowanie zamówień materiałowych i usługowych w tym składanie zamówień do dostawców oraz nadzór nad ich realizacją, tworzenie planów dostaw, przygotowywanie analiz oraz zestawień dla Dyrektora Biura i Zarządu, analizę oraz optymalizację stanu zapasów, koordynację zamówień z bieżącymi potrzebami Spółki, minimalizowanie kosztów dostaw poprzez współpracę z dostawcami, współprzygotowanie projektów umów, ścisła współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Spółki.

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza.

Termin składania ofert upływa z dniem 17.06.2022 r.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Biegła obsługa pakietu Microsoft Office,  
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętności negocjacyjne, analitycznego myślenia, planowania
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Systematyczność, dokładność, komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność,
 • Dobra organizacja pracy, sprawne i efektywne działanie,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Mile widziana umiejętność obsługi programu Comarch ERP,
 • Mile widziana prawo jazdy kat. „B”.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Motywacyjny system wynagrodzeń,

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysyłanie swojego CV na adres [email protected]remove-this.jswlogistics.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule wiadomości wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt
e-mail: [email protected]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail [email protected]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.