Ogłoszenie zarchiwizowane

Specjalista ds. kontroli jakości

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI
Numer referencyjny: JSWL – SDKJ

Miejsce pracy: DĄBROWA GÓRNICZA

Obowiązki:

 • Przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych audytów jakości,
 • Wdrażanie i rozwój planów prewencyjnych,
 • Rozwój techniki pomiarowej i realizacja celów jakościowych,
 • Ustalanie kryteriów odbioru części, w tym częstotliwości i zakresu kontroli wejściowej,
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników w obszarze kontroli jakości dostaw i nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
 • Wykrywanie przyczyn niezgodności i opracowywanie działań korygujących,
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonej kontroli.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość nowoczesnych metod zarządzania jakością i wymagań norm jakości,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą jakości,
 • Wiedza na temat komponentów mechanicznych, elektronicznych i optycznych,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2,
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Motywacyjny system wynagrodzeń.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysłanie swojego CV na adres [email protected] w tytule wpisując numer referencyjny. W treści wiadomości umieścić należy klauzulę:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail [email protected]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail [email protected] 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
w procesie rekrutacji