Ogłoszenie zarchiwizowane

Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych
Numer referencyjny: JSWL – GSAE

Miejsce pracy: Katowice.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:  

 • Przygotowywanie planów techniczno-ekonomicznych
 • Przygotowywanie strategii finansowych długoterminowych
 • Analiza odchyleń
 • Analiza finansowa opłacalności zakupu lub dzierżawy nowego taboru kolejowego
 • Sporządzanie comiesięcznych raportów na potrzeby Grupy Kapitałowej
 • Sporządzanie prognoz zgodnie z MSSF
 • Sporządzanie kalkulacji rentowności, efektywności
 • Współpraca w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych
 • Bieżąca współpraca z Dyrektorami oraz Zarządem
 • Komunikacja ze spółkami z Grupy Kapitałowej w celu otrzymania niezbędnych danych do potwierdzenia transakcji powiązanych

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne (finanse, controlling, rachunkowość)
 • Minimum dwu letnie doświadczenie w dziale analiz finansowych lub pokrewnym w branży transportu kolejowego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Preferowana znajomość systemu Comarch
 • Samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia oraz terminowość

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
 • Motywacyjny system wynagrodzeń.
 • Nagrody okazjonalne i premie kwartalne.
 • Świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysyłanie swojego CV  na adres [email protected] z podaniem numeru referencyjnego w tytule wiadomości wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail [email protected]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail [email protected]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w procesie rekrutacji.