Ogłoszenie zarchiwizowane

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Technicznych JSW Logistics Sp. z o.o.

RADA NADZORCZA
JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
ul. Ignacego Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
działając na podstawie § 14 Aktu Założycielskiego Spółki
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

CZŁONKA ZARZĄDU
ds. Technicznych

JSW Logistics Sp. z o.o.
 z siedzibą w Katowicach