Ogłoszenie zarchiwizowane

Specjalista ds kontroli wewnętrznej

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Numer referencyjny: JSWL – SKW

Miejsce pracy: KATOWICE

Obowiązki:

 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów oraz działań kontrolnych,
 • Wykrywanie przyczyn niezgodności i wdrażanie działań korygujących i naprawczych,
 • Wdrażanie i rozwój planów prewencyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Wiedza z zakresu audytu wewnętrznego, analizy danych,
 • Znajomość tematyki bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Wysokie zdolności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • Dociekliwość, dokładność, terminowość,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka etyka pracy,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • Doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Motywacyjny system wynagrodzeń.
 • Nagrody okazjonalne i premie kwartalne.
 • Świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysłanie swojego CV na adres [email protected] w tytule wpisując numer referencyjny. W treści wiadomości umieścić należy klauzulę:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail [email protected]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail [email protected] 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
w procesie rekrutacji