Ślusarz remontowy

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

poszukuje osób na stanowisko:

Ślusarz remontowy
Numer referencyjny: JSWL – ŚR

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku ślusarz remontowy w oddziale utrzymania taboru odpowiedzialna będzie za wykonywanie przeglądów i napraw wagonów towarowych eksploatowanych przez spółkę
w oparciu o właściwą dokumentację DSU, WTO oraz instrukcje technologiczne.

Miejsce pracy:BOCZNICA KWK KNURÓW – SZCZYGŁOWICE RUCH SZCZYGŁOWICE.

Wymagania:

  • Wykształcenie minimum zawodowe,
  • Udokumentowane doświadczenie w pracy przy wykonywaniu utrzymania wagonów towarowych minimum 2 lata,
  • Praktyczna znajomość zagadnień utrzymania wagonów towarowych węglarek oraz samowyładowczych,
  • Znajomość zasad utrzymania taboru kolejowego,
  • Dobry stan zdrowia wymagany do wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • Samodzielność, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu czynności. Dodatkowym atutem będą uprawnienia do obsługi suwnicy, wózka widłowego, konserwacji suwnicy, konserwacji i obsługi podnośników Kutruffa, uprawnienia spawacza.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysyłanie swojego CV
na adres [email protected]remove-this.jswlogistics.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule wiadomości wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail [email protected]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail [email protected]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji,

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail [email protected]

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
w procesie rekrutacji