Rekrutacja otwarta - maszynista - instruktor

REKRUTACJA OTWARTA

JSW Logistics Sp. z o.o. (dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.)  poszukuje osób na stanowisko:

Maszynista-Instruktor
Numer referencyjny: JSWL - MI

 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za prowadzenie teoretycznych i praktycznych szkoleń instruktażowych dla maszynistów, jazdy instruktażowo – kontrolne z maszynistami, kontrole urządzeń CA, SHP i radiołączności na pojazdach kolejowych z napędem, kontrole taśm prędkościomierzy i zapisów elektronicznych rejestratorów prędkości, kontrole dokumentacji związanej z pracą maszynistów, udział w pracach komisji kolejowych badających przyczyny i okoliczności zdarzeń kolejowych oraz badanie przyczyn sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, bieżącą analizę wewnętrznych instrukcji kolejowych.

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza, obszar woj. śląskiego i małopolskiego.

Wymagania :
  Wykształcenie średnie + licencja + świadectwo maszynisty,
  Samodzielność w działaniu,
  Wysokie zdolności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  Wysoka etyka pracy.
Oferujemy :
  Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
  Motywacyjny system wynagrodzeń.

 

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysłanie swojego CV na adres [email protected] w tytule wpisując numer referencyjny. W treści wiadomości umieścić należy klauzulę:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail [email protected]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail [email protected] 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
w procesie rekrutacji