Dzierżawa 85 szt. wagonów Fas 418/428V na okres 1 roku do obsługi KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonymna:

„Dzierżawa 85 szt. (osiemdziesięciu pięciu) wagonów Fas 418/428V na okres 1 roku do obsługi KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów”.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2021 roku do godz. 09:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 19.10.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 03.11.2021 r. o godz. 09:15.