Odpłatny transport technologiczny w okresie od 22.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Odpłatny transport technologiczny w okresie od 22.09.2022 r. do 31.12.2023 r.”

 

Tytuł postępowania:           Odpłatny transport technologiczny w okresie od 22.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

Numer postępowania:       JSWL/NU/07/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     12.07.2022 godz. 09:00

Termin zadawania pytań: 05.07.2022 godz. 12:00

Data otwarcia ofert:           12.07.2022 godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

 

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 217

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl