Przetarg nieograniczony - Dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 5 MW na okres 12 miesięcy

Zaproszenie

do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

„Dzierżawę dwóch lokomotyw elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 5 MW na okres 12 miesięcy”

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2020 roku do godz. 10:00.

Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 22.09.2020 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 24.09.2020 r. o godz. 10:30.