Regulamin dotyczący postępowań przetargowych uruchomionych po 27.04.2022 r.

Regulamin określający sposób przygotowania i prowadzenia w JSW Logistics Sp. z o.o. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.