Przetarg

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Zakup fabrycznie nowej lokomotywy elektrycznej jednosystemowej (3kV DC), sześcioosiowej, wyposażonej w spalinowy moduł dojazdowy, ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego w okresie gwarancji

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

"Zakup fabrycznie nowej lokomotywy elektrycznej jednosystemowej (3kV DC), sześcioosiowej, wyposażonej w spalinowy moduł dojazdowy, ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego w okresie gwarancji"

Tytuł postępowania:           „Zakup fabrycznie nowej lokomotywy elektrycznej jednosystemowej (3kV DC), sześcioosiowej, wyposażonej w spalinowy moduł dojazdowy, ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego w okresie gwarancji”

Numer postępowania:       JSWL/HU/09/2023

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:       18.07.2023 r. godz. 09:00

Termin zadawania pytań:   23.06.2023 r. godz. 12:00

Data otwarcia ofert:           18.07.2023 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected], zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. VI pkt. 3 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 220

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup fabrycznie nowej lokomotywy elektrycznej jednosystemowej (3kV DC), sześcioosiowej, wyposażonej w spalinowy moduł dojazdowy, ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego w okresie gwarancji”

Inne przetargi

Wybór podmiotu finansowego świadczącego usługę finansową leasingu operacyjnego z opcją wykupu lokomotywy spalinowej zmodernizowanej

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Wybór podmiotu finansowego świadczącego usługę finansową leasingu operacyjnego z opcją wykupu lokomotywy spalinowej zmodernizowanej”

 

Tytuł postępowania:           „Wybór podmiotu finansowego…

Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznicy kolejowej dla lokalizacji KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice w okresie 01.02.2024r. – 31.01.2025r.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

"Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznicy kolejowej dla lokalizacji KWK Knurów-Szczygłowice Ruch…

Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości i art. sanitarnych na lata 2024-2025

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości i art. sanitarnych na lata 2024-2025”

Tytuł postępowania:          „Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości i art. sanitarnych na lata…

Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych, tonerów i druków na lata 2024-2025

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych, tonerów i druków na lata 2024-2025”.

Tytuł postępowania:           „Zakupu wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych, tonerów i druków na lata…

Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznic kolejowych dla lokalizacji

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

"Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznic kolejowych dla lokalizacji"

1) KWK Knurów-Szczygłowice Ruch…

Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych oraz maszynistów na lata 2024 i 2025

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych oraz maszynistów na lata 2024 i 2025”.

 

Tytuł postępowania:           „Doskonalenie zawodowe…

Więcej przetargów