Przetarg

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – obsługa sortowni na bocznicy kolejowej KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – obsługa sortowni na bocznicy kolejowej KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”. 

 

Tytuł postępowania:            Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – obsługa sortowni na bocznicy kolejowej KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numer postępowania:        JSWL/NU/12/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     25.10.2022 godz. 11:00

Data otwarcia ofert:           25.10.2022 godz. 12:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected], zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 217

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]

Termin zadawania pytań: 11.10.2022 godz. 12:00

 

Zamawiający ustanawia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); wadium należy wnieść zgodnie z Rozdz. XI Wymagań Ofertowych.

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – obsługa sortowni na bocznicy kolejowej KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”.

Inne przetargi

Naprawa P5 Lokomotywy 401Da 097 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zleceniodawcę

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Naprawa P5 Lokomotywy 401Da 097 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zleceniodawcę

 

Tytuł postępowania:           „Naprawa P5 Lokomotywy 401Da 097 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez…

Naprawa P4 Lokomotywy 401Da 182 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zleceniodawcę

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawa P4 Lokomotywy 401Da 182 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zleceniodawcę”

 

Tytuł postępowania:           „Naprawa P4 Lokomotywy 401Da 182 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez…

Przeglądy i naprawy radiotelefonów używanych w JSW Logistics Sp. z o.o. na okres 3 lat

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Przeglądy i naprawy radiotelefonów używanych w JSW Logistics Sp. z o.o. na okres 3 lat”

 

Tytuł postępowania:           „Przeglądy i naprawy radiotelefonów używanych w JSW Logistics Sp. z o.o. na okres 3…

Przeglądy i naprawy szybkościomierzy oraz urządzeń ABP używanych przez JSW Logistics Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Przeglądy i naprawy szybkościomierzy oraz urządzeń ABP używanych przez JSW Logistics Sp. z o.o.”

 

Tytuł postępowania:           „Przeglądy i naprawy szybkościomierzy oraz urządzeń ABP używanych przez JSW…

Świadczenie usług przewozu samochodami osobowymi, pracowników JSW Logistics Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług przewozu samochodami osobowymi, pracowników JSW Logistics Sp. z o.o.”

 

Tytuł postępowania:           „Świadczenie usług przewozu samochodami osobowymi, pracowników JSW Logistics Sp. z…

Naprawa P4 lokomotyw TEM2 276, TEM2 244, TEM2 274, TEM2 236 zgodnie z DSU Zamawiającego

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawa P4 lokomotyw TEM2 276, TEM2 244, TEM2 274, TEM2 236 zgodnie z DSU Zamawiającego”

 

Tytuł postępowania:       „Naprawa P4 lokomotyw TEM2 276, TEM2 244, TEM2 274, TEM2 236 zgodnie z DSU…

Więcej przetargów