Sprzedaż majątku Spółki – samochodu osobowego Skoda Roomster, nr rej. SK 876RK

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Sprzedaż majątku Spółki – samochodu osobowego Skoda Roomster, nr rej. SK 876RK."

 

Tytuł postępowania:          Sprzedaż majątku Spółki – samochodu osobowego Skoda Roomster, nr rej. SK 876RK

Numer postępowania:       JSWL/NU/17/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        OTWARTE

Termin składania ofert:      25.01.2023 godz. 09:00

Data otwarcia ofert:           25.01.2023 godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. VI pkt. 1 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 220

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl

Termin zadawania pytań: 18.01.2023 godz. 12:00

 

Sprzedający ustanawia wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej samochodu osobowego Skoda Roomster, tj.: 1 060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 00/100); wadium należy wnieść zgodnie z Rozdz. XI Wymagań Ofertowych.

 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Filii JSW Logistics Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 1, w terminie od 16.01.2023 r. do 20.01.2023 r., w godzinach 600do 1300, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Andrzejem Zasucha – tel. 728 998 839.

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż majątku Spółki –samochodu osobowego Skoda Roomster, nr rej. SK 876RK”.

Zdjęcia