Przewóz osób (pracowników Zamawiającego oraz osób wykonujących usługi na jego rzecz) na okres 12 (dwunastu) miesięcy.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Przewóz osób (pracowników Zamawiającego oraz osób wykonujących usługi na jego rzecz) na okres 12 (dwunastu) miesięcy”.

 

Tytuł postępowania:           Przewóz osób (pracowników Zamawiającego oraz osób wykonujących usługi na jego rzecz) na okres 12 (dwunastu) miesięcy

Numer postępowania:       JSWL/NU/19/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     15.02.2023 godz. 09:00

Termin zadawania pytań: 08.02.2023 godz. 12:00

Data otwarcia ofert:           15.02.2023 godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 220

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Przewóz osób (pracowników Zamawiającego oraz osób wykonujących usługi na jego rzecz) na okres 12 (dwunastu) miesięcy”.