Dzierżawa 2 (dwóch) lokomotyw manewrowych spalinowych o mocy 1200 KM (T448P lub TEM2) na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dzierżawa 2 (dwóch) lokomotyw manewrowych spalinowych o mocy 1200 KM (T448P lub TEM2) na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok”.

 

Tytuł postępowania:           Dzierżawa 2 (dwóch) lokomotyw manewrowych spalinowych o mocy 1200 KM (T448P lub TEM2) na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok.

Numer postępowania:       JSWL/HU/01/2023

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        OTWARTE

Termin składania ofert:     29.03.2023 godz. 09:00  06.04.2023 r. godz.  9:00

Termin zadawania pytań: 15.03.2023 godz. 12:00

Data otwarcia ofert:           29.03.2023 godz. 10:00  06.04.2023r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 220

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dzierżawę 2 (dwóch) lokomotyw manewrowych spalinowych o mocy 1200 KM (T448P lub TEM2) na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok”.