Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2544 zgodnie z DSU Zamawiającego

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2544 zgodnie z DSU Zamawiającego”. 

 

Tytuł postępowania:           Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2544 zgodnie z DSU Zamawiającego.

Numer postępowania:       JSWL/HU/04/2023

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        OTWARTE

Termin składania ofert:     12.04.2023 r. godz. 09:00

Termin zadawania pytań: 29.03.2023 r. godz. 12:00

Data otwarcia ofert:           12.04.2023 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 220

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawę P4 lokomotywy SM42 nr 2544 zgodnie z DSU Zamawiającego”.