Zakup i bieżąca dostawa tonerów, artykułów i materiałów biurowych w 2021 roku

Zaproszenie

do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Zakup i bieżąca dostawa tonerów, artykułów i materiałów biurowych w 2021 roku

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2021 roku do godz. 09:00.

UWAGA!!! Zmiana dokumentacji przetargowej - korekta Załącznika nr 1 do Wymagań Ofertowych – Formularza Ofertowego.

W związku z uwzględnieniem różnych typów tonerów w jednej pozycji – należało je rozdzielić. Uzupełniono również opis w poz. 25.

 

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 05.02.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 19.02.2021 r. o godz. 09:15.