Zakup wraz z sukcesywną dostawą odzieży roboczej dla wszystkich stanowisk wymagających takiej odzieży na okres 3 lat

Zaproszenie

do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą odzieży roboczej dla wszystkich stanowisk wymagających takiej odzieży na okres 3 lat"

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2021 roku do godz. 11:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 30.03.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 14.04.2021 r. o godz. 11:15.

UWAGA - zmiana miejsca komisyjnego otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, PARTER, SALA KAFETERIA 018 w dniu 14.04.2021 r. o godz. 11:15.