Unieważniony - Dzierżawa trzech lokomotyw elektrycznych serii Traxx typu E186, 483 lub E594 na okres 1 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dzierżawę  3 (trzech) lokomotyw elektrycznych serii Traxx typu  E186, 483 lub E594 na okres 1 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok".

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2021 roku do godz. 9:00.

Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 21.07.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 04.08.2021 r. o godz. 9:15.