Dzierżawa trzech lokomotyw elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 5 MW każda na okres 1 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dzierżawa  3 (trzech) lokomotyw elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 5 MW każda na okres 1 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2021 roku do godz. 09:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 11.08.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 25.08.2021 r. o godz. 09:15.