Rada Nadzorcza

Damian Gabriel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Korpok
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ireneusz Litwin
Sekretarz Rady Nadzorczej

Joanna Tołłoczko-Kulikowska
Członek Rady Nadzorczej

Jakub Majewski
Członek Rady Nadzorczej