Zarząd

Prezes Zarządu

Marek Gralec

 

Członek Zarządu ds. Technicznych

Sławomir Obidziński