Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w JSW Logistics Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza JSW Logistics Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 19.02.2020 r. powołała z dniem 20.02.2020 r. Pana Marka Gralca do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu JSW Logistics Sp. z o.o. i Pana Sławomira Obidzińskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Technicznych JSW Logistics Sp. z o.o..