JSW przejęła Spółkę "SPEDKOKS"

25 października JSW nabyła 48,99% udziałów należących do PKP Cargo, a 28 października nabyła 51,01% udziałów od Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, stając się jedynym udziałowcem przewoźnika.

Spedkoks to 12. spółka z dominującym udziałem JSW. Warto zaznaczyć, że w grupie kapitałowej JSW znajduje się już Jastrzębska Spółka Kolejowa zarządzająca infrastrukturą kolejową należącą niegdyś do kopalń JSW.