Naprawę P4 lokomotywy TEM2 nr 289 zgodnie z DSU Zamawiającego

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonymna:

„Naprawę P4 lokomotywy TEM2 nr 289 zgodnie z DSU Zamawiającego”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2021 roku do godz. 09:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 02.11.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 16.11.2021 r. o godz. 09:15.

Szczegóły