Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu JSW Logistics Sp. z o.o.