Wykonanie Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa dla JSW Logistics Sp. z o.o.

Zaproszenie

do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa dla JSW Logistics Sp. z o.o."

Komisja przetargowa do „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla JSW Logistics Sp. z o.o.” w dniu 24.03.2021 r. godz. 11:15 przyjęła 9 ofert dotyczących przetargu.

Niejawne otwarcie ofert nastąpi 31.03.2021 r. w Dąbrowie Górniczej o godz. 8:00. Oferenci zostaną poinformowani o dalszym postepowaniu.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2021 roku do godz. 09:00.

Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 05.03.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 19.03.2021 r. o godz. 09:15.