Kontakt

JSW Logistics Sp. z o.o.
ul. Igna­ce­go Pa­de­rew­skie­go 41
40-282 Ka­to­wi­ce

tel.: +48 32 729 54 50
email: se­kre­ta­[email protected]​jsw​logi​stic​s.​pl

KRS 0000010274
Sąd Re­jo­no­wy Ka­to­wi­ce VIII Wy­dział Go­spo­dar­czy
REGON: 276975868
NIP: 6292182926
Ka­pi­tał Za­kła­do­wy: 5 639 500 PLN