Kontakt

JSW Logistics Sp. z o.o.
ul. Igna­ce­go Pa­de­rew­skie­go 41
40-282 Ka­to­wi­ce

tel.: +48 32 729 54 50
email: se­kre­ta­[email protected]​jsw​logi​stic​s.​pl

KRS 0000010274
Sąd Re­jo­no­wy Ka­to­wi­ce VIII Wy­dział Go­spo­dar­czy
REGON: 276975868
NIP: 6292182926
Ka­pi­tał Za­kła­do­wy: 2.141.500 PLN

Sekretariat+48 32 729 54 50
Dyrektor Biura Obsługi Korporacyjnej+48 603 306 740
Dyrektor Biura Strategii i Handlu+48 603 174 555
Kierownik Zespołu Systemów Zarządzania i Bezpieczeństwa+48 607 747 446
Główny Księgowy+48 660 480 744
Kierownik Zespołu Księgowości+48 32 724 28 47
Inspektor/Pełnomocnik RODO+48 32 724 28 54
Biuro obsługi Bocznic i Przewozów+48 32 724 28 33
Kierownik Zespołu Obsługi Bocznic+48 607 776 150
Kierownik Zespołu Przewozów+48 607 704 150
Kierownik Zespołu Obsługi Techniczno - Administracyjnej+48 603 306 888
Zespół Obsługi Techniczno - Administracyjnej+48 32 724 28 26
Kierownik Zespołu Zarządzania Zasobami Ludzkimi+48 603 306 760
Kierownik ds. Zaopatrzenia+48 603 526 777
Zespół Handlu i Zakupów+48 32 724 28 39
Kierownik Zespołu Obsługi Magazynów+48 728 998 839
Zespół Obsługi Magazynów+48 32 724 28 43
Kierownik Zespołu Utrzymania Taboru+48 728 998 840