Zarząd

Prezes Zarządu

Agata Wirth

Członek Zarządu ds. Technicznych

Ma­riusz Ko­wo­lik