Misja i wizja

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Misja

Misją JSW Logistics Sp. z o.o. jest świadczenie kolejowych usług przewozu towarów i obsługi bocznic przy zachowaniu wysokiego, gwarantowanego poziomu jakości usług i społecznej odpowiedzialności biznesowej. Zakład zamierza realizować misję mając na uwadze rozwój ekologicznych przekształceń w obszarach swojej działalności.

Wizja

Spółka JSW Logistics zamierza zostać wiodącym operatorem bocznic, istotnym przewoźnikiem w Grupie Kapitałowej JSW S.A oraz liczącym się podmiotem na rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Spółka planuje w perspektywie do 2030 r. osiągnąć zdecydowany przyrost w obsłudze bocznic i realizacji przewozów kolejowych w oparciu o własny tabor kolejowy, obsługiwany przez wysoko wykwalifikowany personel. Poprzez rozwój działalności Spółka ma zamiar zwiększyć swoje przychody, zachowując przy tym stabilny poziom rentowności, pogłębiając synergie w Grupie Kapitałowej JSW jako determinantę właściwego i perspektywicznego rozwoju.