Rada Nadzorcza

Damian Gabriel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Korpok
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ireneusz Litwin
Sekretarz Rady Nadzorczej

Aleksandra Piętka
Członek Rady Nadzorczej

Jakub Majewski
Członek Rady Nadzorczej