Rada Nadzorcza

Katarzyna Korpok
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Joanna Tołłoczko-Kulikowska
Członek Rady Nadzorczej

Ireneusz Litwin
Członek Rady Nadzorczej