Przedmiot działalności

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

JSW Logistics Sp. z o.o. prowadzi działalność w trzech podstawowych obszarach w oparciu o wymaganą prawem dokumentacje oraz tabor.

Obszar 1
Kompleksowa obsługa manewrowa bocznic kolejowych

JSW Logistics jest operatorem wiodącym na wszystkich bocznicach koksowni JSW Koks S.A. oraz bocznicy WZK „Victoria” w Wałbrzychu, dodatkowo Zakład obsługuje bocznice przy KWK Budryk, KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów i Ruch Szczygłowice - docelowo planowana jest obsługa wszystkich bocznic kopalń z grupy JSW.

Obszar 2
Przewozy kolejowe

JSW Logistics od 2011 roku jest licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym i działa w oparciu o licencję na świadczenie usług transportu kolejowego nr L/050/2018. Głównym klientem spółki w zakresie usług przewozowych jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

JSW Logistics Sp. z o.o. świadczy usługi przewozu węgla i koksu w relacjach:

  • Kopalnie JSW – Koksownie JSW,
  • Kopalnie JSW – Klienci JSW,
  • Koksownie JSW – Klienci JSW,
  • Klienci zewnętrzni - spoza Grupy Kapitałowej JSW SA.

Obszar 3
Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych

Jako działalność wspierającą proces przewozu kolejowego ładunków oraz obsługi bocznic, Spółka realizuje proces technicznego utrzymania taboru.