Archiwum

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW
Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznicy kolejowej dla lokalizacji KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice w okresie 01.02.2024r. – 31.01.2025r. Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości i art. sanitarnych na lata 2024-2025 Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych, tonerów i druków na lata 2024-2025 Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznic kolejowych dla lokalizacji Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych oraz maszynistów na lata 2024 i 2025 Zakup zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu 6D z odmianami wraz ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego w okresie gwarancji Dzierżawa 3 (trzech) lokomotyw elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 5 MW każda na okres 2 lat, z opcją przedłużenia o kolejny rok Naprawa P4 lokomotywy TEM2 nr 288 zgodnie z DSU Zamawiającego Naprawa poziomu P4 – 4 szt. wagonów budowy specjalnej 418V Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego pięciu fabrycznie nowych pojazdów Wybór podmiotu finansowego świadczącego usługę finansową leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej lokomotywy elektrycznej Świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki JSW Logistics Sp. z o.o. w latach 2024–2025