Archiwum

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW
Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznic kolejowych dla lokalizacji Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych oraz maszynistów na lata 2024 i 2025 Zakup zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu 6D z odmianami wraz ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego w okresie gwarancji Dzierżawa 3 (trzech) lokomotyw elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 5 MW każda na okres 2 lat, z opcją przedłużenia o kolejny rok Naprawa P4 lokomotywy TEM2 nr 288 zgodnie z DSU Zamawiającego Naprawa poziomu P4 – 4 szt. wagonów budowy specjalnej 418V Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego pięciu fabrycznie nowych pojazdów Wybór podmiotu finansowego świadczącego usługę finansową leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej lokomotywy elektrycznej Świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki JSW Logistics Sp. z o.o. w latach 2024–2025 Zakup i bieżąca dostawa olejów, płynów eksploatacyjnych i środków smarnych przez okres 2 (dwóch) lat Dzierżawa lokomotywy manewrowej spalinowej o mocy nie mniejszej niż 590 kW (800 KM) z utrzymaniem do P2 po stronie Dzierżawcy, na okres jednego roku do obsługi bocznic KWK Knurów-Szczygłowice Ruch KWK Knurów oraz KWK Budryk Dzierżawa 248 szt. (dwustu czterdziestu ośmiu) wagonów węglarek budowy normalnej (E) czteroosiowych na okres 1 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok