Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Spawacz

REKRUTACJA OTWARTA

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

poszukuje osób na stanowisko:

Spawacz
Numer referencyjny: JSWL – S

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku spawacza w oddziale utrzymania taboru odpowiedzialna będzie za wykonywanie wszelkich prac obsługowych, remontowych i naprawczych przy utrzymaniu taboru spółki zgodnie z DTR i DSU, oraz własnym doświadczeniem, wykonywanie powierzonych prac przy maszynach, urządzeniach i obiektach.

Miejsce pracy: BOCZNICA KWK KNURÓW SZCZYGŁOWICE RUCH SZCZYGŁOWICE.

System czasu pracy : podstawowy dwuzmianowy.

Wymagania:

  • Wykształcenie minimum zawodowe,
  • Aktualne uprawnienia spawacza gazowego i elektrycznego,
  • Uprawnienia do pracy urządzeniem MIGOMAT,
  • Przepalacz gazowy,
  • Udokumentowane doświadczenie w pracy spawacza minimum 2 lata,
  • Doświadczenie w wykonywaniu utrzymania wagonów towarowych, węglarek oraz samowyładowczych,
  • Dobry stan zdrowia wymagany do wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • Samodzielność, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu czynności.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysyłanie swojego CV na adres [email protected] z podaniem numeru referencyjnego w tytule wiadomości wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail [email protected]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail [email protected]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
w procesie rekrutacji

Inne ogłoszenia o pracę

Specjalista w Zespole Zamówień i Sprzedaży

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

Specjalista w Zespole Zamówień i Sprzedaży

Numer referencyjny: JSWL – SWZZS

Miejsce pracy: Katowice.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:  

Ustawiacz - Dąbrowa Górnicza

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

Ustawiacz
Numer referencyjny:  JSWL-USTAWIACZ

Opis stanowiska:

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizowanie i nadzorowanie pracy drużyny…

Manewrowy - stażysta - Dąbrowa Górnicza

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

Manewrowy - stażysta
Numer referencyjny: JSWL – MANEWROWY 

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprzęganie i rozprzęganie wagonów
i…

Manewrowy - Dąbrowa Górnicza

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

Manewrowy
Numer referencyjny:  JSWL - MANEWROWY

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów…

Maszynista - Dąbrowa Górnicza

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

Maszynista
Numer referencyjny: JSWL - MASZYNISTA

Opis stanowiska:

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prawidłową obsługę pojazdu trakcyjnego podczas…

Rewident Taboru

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

Rewident Taboru
Numer referencyjny: JSWL – RT

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za wykonywanie prób hamulca, oględzin…

Więcej ogłoszeń o pracę