Przetarg zarchiwizowany

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych, tonerów i druków na lata 2024-2025

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych, tonerów i druków na lata 2024-2025”.

Tytuł postępowania:           „Zakupu wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych, tonerów i druków na lata 2024-2025”

 przez okres 2 (dwóch) lat”

Numer postępowania:       JSWL/HU/28/2023

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     23.11.2023 r. godz. 11:00

Termin zadawania pytań: 16.11.2023 r. godz. 12:00

Data otwarcia ofert:           23.11.2023 r. godz. 12:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected], zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala nr 219.

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakupu wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych, tonerów i druków na lata 2024-2025”

Inne przetargi (archiwum)

Przeglądy i naprawy radiotelefonów używanych w JSW Logistics Sp. z o.o. na okres 3 lat

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Przeglądy i naprawy radiotelefonów używanych w JSW Logistics Sp. z o.o. na okres 3 lat”

 

Tytuł postępowania:           „Przeglądy i naprawy radiotelefonów używanych w JSW Logistics Sp. z o.o. na okres 3…

Przeglądy i naprawy szybkościomierzy oraz urządzeń ABP używanych przez JSW Logistics Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Przeglądy i naprawy szybkościomierzy oraz urządzeń ABP używanych przez JSW Logistics Sp. z o.o.”

 

Tytuł postępowania:           „Przeglądy i naprawy szybkościomierzy oraz urządzeń ABP używanych przez JSW…

Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2094 zgodnie z DSU Zamawiającego

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2094 zgodnie z DSU Zamawiającego”

 

Tytuł postępowania:           „Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2094 zgodnie z DSU Zamawiającego”

Numer postępowania:       JSWL/HU/30/2023

Wybór podmiotu finansowego świadczącego usługę finansową leasingu operacyjnego z opcją wykupu lokomotywy spalinowej zmodernizowanej

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Wybór podmiotu finansowego świadczącego usługę finansową leasingu operacyjnego z opcją wykupu lokomotywy spalinowej zmodernizowanej”

 

Tytuł postępowania:           „Wybór podmiotu finansowego…

Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznicy kolejowej dla lokalizacji KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice w okresie 01.02.2024r. – 31.01.2025r.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

"Realizacja usługi outsourcingu pracowniczego – poprzez oddelegowanie pracowników wchodzących w skład personelu Wykonawcy do obsługi bocznicy kolejowej dla lokalizacji KWK Knurów-Szczygłowice Ruch…

Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości i art. sanitarnych na lata 2024-2025

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości i art. sanitarnych na lata 2024-2025”

Tytuł postępowania:          „Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości i art. sanitarnych na lata…

Więcej przetargów (archiwum)